Truy cập nội dung luôn

Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt lao động, triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2220/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt lao động, triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.
Xem chi tiết Công văn số 2220/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn