Truy cập nội dung luôn

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4970/UBND-CNNXD về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19