Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 2 - UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026