Truy cập nội dung luôn

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4080/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19