Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày 07/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 663/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Xem chi tiết tại đây.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn