Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1985/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên