Truy cập nội dung luôn

Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

Ngày 30/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2411/UBND-KGVX về nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19