Truy cập nội dung luôn

Nâng cao trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2210/UBND-CNNXD về việc nâng cao trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng.
Xem chi tiết Công văn số 2210/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn