Truy cập nội dung luôn

Giám sát người về từ khu vực có dịch Covid-19

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5034/UBND-KGVX về giám sát người về từ khu vực có dịch Covid-19.