Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2750/UBND-KGVX về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.