Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo an toàn cho công dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5001/UBND-KGVX về đảm bảo an toàn cho công dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương