Truy cập nội dung luôn

Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 26/10, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 52 của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí: Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 09 đến ngày 11/12/2020). Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2021 tỉnh Thái Nguyên…

Tại Kỳ họp cũng sẽ thông qua một số báo cáo của HĐND tỉnh, gồm: Báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII; Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 và kết quả công tác năm 2020 của các Ban của HĐND tỉnh; dự thảo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung, thời gian dự kiến tại dự thảo Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng; các cơ quan tham mưu, soạn thảo tài liệu, chuẩn bị tốt các nội dung để đảm bảo Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức theo đúng kế hoạch. Đối với dự thảo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa đề nghị bổ sung thêm báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND với cử tri.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn