Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 3 UBND tỉnh: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Chiều nay (14/10), đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 3 UBND tỉnh để thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Dự Phiên họp có các đồng lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phiên họp thứ 3 UBND tỉnh thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu tham dự Phiên họp tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nghiêm túc, sâu sắc để đưa ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là quy chế phát ngôn và lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc; những điều đảng viên không được làm...

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Phiên họp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 cho thấy: Mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện “nhiệm vụ kép” nên 9 tháng qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 610 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, bằng 72,5% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu đạt 21,31 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ, bằng 75,7% kế hoạch cả năm; thu ngân sách nhà nước đạt trên 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, bằng 74,4% dự toán năm; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 88% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa đạt 51,7 nghìn ha; tổng diện tích chè đạt 22,46 nghìn ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 638 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 6.300 tỷ đồng; cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 25 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 158 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 7.800 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 115 nghìn tỷ đồng; 169 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 8,7 tỷ USD. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả; hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì; công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định...

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh về các nội dung như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ; bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa…

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các đại biểu cho rằng: Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 có tín hiệu đáng mừng khi trong 9 tháng qua các chỉ tiêu đều tăng như: Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước. Trong quý 3, trên địa bàn tỉnh có một số nhà đầu tư mới đầu tư vào tỉnh, đây là những nhân tố mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh... Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong 3 tháng còn lại của năm. Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đặc biệt là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách nhà nước... Ngoài ra các đại biểu cũng đóp góp nhiều ý kiến cụ thể cho từng dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án trình tại Phiên họp về sự phù hợp, tính khả thi của các mục tiêu được nêu trong dự thảo các đề án, tờ trình; đồng thời tham gia, bổ sung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của đại biểu hoàn thiện nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án theo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; tăng cường chất lượng công tác tham mưu; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh; đặc biệt quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; phấn đấu hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị tăng cường quản lý thu, chi ngân sách gắn với siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép để xử lý nghiêm theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kim Oanh - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn