Truy cập nội dung luôn

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026

Chiều ngày 14/10, các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026 giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự buổi Lễ có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND, UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026 

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2021 như: Tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Luật; bầu cử ĐBQH khóa XV; công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả; công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và HĐND tỉnh; thông qua công tác phối hợp đã giúp các cấp chính quyền và MTTQ thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thông qua công tác phối hợp đã giúp các cấp chính quyền và MTTQ thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, tiềm lực và khả năng sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Các đại biểu đã đánh giá cao kết quả phối hợp của các cơ quan với Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời đề nghị một số nội dung: Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của các cử tri; vai trò phản biện của Ủy ban MTTQ đậm nét hơn nữa; xem xét đề nghị khen thưởng cá nhân làm tốt công tác mặt trận, nhất là các cán bộ ở cơ sở.

Tại buổi Lễ, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND, UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026. Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 11 điều; Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 12 điều; Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 13 điều. Nội dung phối hợp gồm: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; thực hiện các Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân; tổ chức tiếp xúc cử tri…

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao vai trò của MTTQ trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi Lễ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Xuân Huy - Thành Chung
thainguyen.gov.vn