Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 18 thảo luận 28 nội dung quan trọng

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 18 thảo luận và cho ý kiến vào 28 nội dung, trong đó có 12 nội dung xin ý kiến về: Ý tưởng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên; nguyên tắc hỗ trợ, chủ trương trích ngân sách tỉnh phân bổ và tạm ứng thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ; chủ trương sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại để bổ sung vào dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021; chủ trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19; 04 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phú Bình... Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến vào 06 dự thảo văn bản là chương trình, kế hoạch, chỉ thị, quy chế, quy trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 03 dự thảo kết luận và một số báo cáo về các nội dung quan trọng khác...

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung dự thảo văn bản trình tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải thống nhất: Đối với các văn bản, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; ý tưởng Quy hoạch tỉnh; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 03 Đề án về: Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Các nội dung về chủ trương đầu tư 04 dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phú Bình, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ văn bản bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, chặt chẽ, đúng quy định và thực hiện các bước theo quy trình. Riêng nội dung về nguyên tắc hỗ trợ, chủ trương trích ngân sách tỉnh năm 2021 phân bổ và tạm ứng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1); sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh còn lại năm 2021 để bổ sung vào dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong tháng 10/2021 và thời gian tiếp theo. Trong đó, yêu cầu: Các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19... Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương..

Kim oanh - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn