Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm (theo chuẩn mới) từ 1% trở lên và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý về lao động, việc làm; người có công và xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 8 tháng năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về người có công, lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội. Sở đã ban hành trên 4.300 văn bản triển khai các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án đón người lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương. Kết quả có 2.187 lao động và 12 trẻ em thuộc địa bàn 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã được đưa về các khu vực cách ly tập trung của tỉnh, sau thời gian cách ly tập trung 100% người lao động được đưa về địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tính đến ngày 10/9/2021, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho trên 3.000 đơn vị, trên 164.000 người lao động với số tiền 9,8 tỷ đồng; hỗ trợ cho trên 4.000 người lao động và 04 doanh nghiệp với số tiền 11,9 tỷ đồng...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung hoàn thiện đề án số hóa hồ sơ người có công, đến 31/01/2021, hoàn thành việc số hóa 130.000 bộ hồ sơ người có công; chủ động xây dựng phần mềm quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phần mềm quản lý nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt; hạ tầng công nghệ thông tin đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu công việc; khai thác, ứng dụng hiệu quả các phần mềm đã được đầu tư; đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, an toàn và hiện đại.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục. Sở đã ban hành kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, tuyên truyền, rà soát giảm bớt thủ tục; rà soát việc ban hành, đánh giá, công khai các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính. Sở hiện có 104 thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và công khai trên cổng dịch vụ công.

Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cứu trợ đột xuất.

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quý IV năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 như: Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đào tạo nghề nông thôn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; quan tâm tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện và giảm tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số trong vấn đề giảm nghèo; tham mưu sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực vệ sinh an toàn lao động...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Sở cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, cần quan tâm triển khai một số nội dung như: Tăng cường công tác triển khai hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Công an các địa phương thực hiện tốt các nội dung liên quan đến tội phạm ma túy và xâm hại trẻ em, đặc biệt phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh xử lý nghiêm, công khai, mang tính răn đe đối với các vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại trẻ em; quan tâm tạo cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đặc thù riêng của tỉnh để bồi dưỡng cho các bộ phận phải làm vượt quá 200 giờ mỗi năm.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn