Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV (phần 1)

05-12-2022

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV (phần 1)

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

05-12-2022

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô

29-11-2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

23-11-2022

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban Công văn số 5856/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV

24-10-2022

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Nghị quyết Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21-10-2022

Ngày 29/8, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thông qua các dự thảo Nghị quyết. Cổng Thông tin điện tử đăng toàn văn các dự thảo Nghị quyết

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

21-10-2022

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5234/UBND-TH giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến thời gian, nội dung Phiên họp thứ 15 - UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21-10-2022

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5233/UBND-TH dự kiến thời gian, nội dung Phiên họp thứ 15 - UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

18-10-2022

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-10-2022

Ngày 20/7, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thông qua các dự thảo Nghị quyết. Cổng Thông tin điện tử đăng toàn văn các dự thảo Nghị quyết:

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

15-10-2022

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5086/UBND-TH về chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

13-09-2022

Ngày 12/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV và theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

09-09-2022

Ngày 8/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4338/UBND-CNNXD về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV và theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

28-08-2022

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

28-08-2022

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Nghị quyết Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-08-2022

Ngày 20/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ bảy. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các nghị quyết.

Rà soát, đăng ký nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV

27-07-2022

Ngày 25/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3503/UBND-TH về rà soát, đăng ký nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

17-07-2022

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV

17-07-2022

Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, UBND tỉnh đã trình 25 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV

17-07-2022

Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra từ ngày 19-21/7/2022, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nhiều báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 60 of 113 kết quả.