Truy cập nội dung luôn

Công bố 3 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

06-02-2024

Ngày 5/2, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố 3 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết cùng bạn đọc.

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16-12-2023

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công bố hai nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

12-12-2023

Ngày 11/12, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố hai nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn hai nghị quyết.

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp

01-12-2023

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV

01-12-2023

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV

01-12-2023

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06-10-2023

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-09-2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08-09-2023

Ngày 31/8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười bốn. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các nghị quyết.

Tài liệu của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười bốn (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

28-08-2023

Tài liệu của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười bốn (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03-08-2023

Ngày 20/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười ba. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các nghị quyết.

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

26-07-2023

Ngày 25/7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc công bố Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực.

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14-07-2023

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14-07-2023

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14-07-2023

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05-07-2023

Ngày 10/5, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười hai. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các nghị quyết.

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

05-07-2023

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 135/BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV

26-06-2023

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 124/BC-UBND kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV.

Nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

08-06-2023

Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2632/UBND-CNNXD về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

06-06-2023

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2632/UBND-CNNXD nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 110 kết quả.