Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021;

2. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022;

3. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

4. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

5. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

6. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên;

7. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

8. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình;

9. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh;

10. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

11. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

12. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

13. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Sân vận động Thái Nguyên

14. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

15. Tờ trình, Dự thảo nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên

16. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.


hdnd.thainguyen.gov.vn