Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026