Truy cập nội dung luôn

Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Thái Nguyên

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Thái Nguyên

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026  tỉnh Thái Nguyên

Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn