Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2632/UBND-CNNXD nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Xem chi tiết Công văn số 2632/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn