Truy cập nội dung luôn

Kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn