Truy cập nội dung luôn

Kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND về kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn