Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 19/01/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết Kế hoạch mời xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn