Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn