Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng định hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo an toàn tiết kiệm và công tác phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn