Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn