Truy cập nội dung luôn

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 25/7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc công bố Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực.

 

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết 35/2003/UBTVQH15 về việc về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

2. Phụ lục (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030).

nhandan.vn