Truy cập nội dung luôn

Quyết định thành lập các Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 10/3, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND thành lập các Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn