Truy cập nội dung luôn

Tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

24-07-2021

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3464/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên

23-07-2021

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3399/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

23-07-2021

Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3413/UBND-TH về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đôn đốc hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

19-07-2021

Ngày 18/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3312/UBND-KGVX về đôn đốc hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2021

Ngày 16/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125-KH/UBND triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

16-07-2021

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3294/UBND-CNNXD về tổ chức triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

15-07-2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3266/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

15-07-2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3271/UBND-CNNXD về đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép

15-07-2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3281/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

15-07-2021

Ngày 13/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3245/UBND-NC về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ

12-07-2021

Ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3202/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

12-07-2021

Ngày 08/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3163/UBND-CNNXD về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên

09-07-2021

Ngày 08/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3182/UBND-KGVX về khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm khác lây lan vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-07-2021

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3128/UBND-CNNXD về thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm khác lây lan vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về chấn chỉnh công tác xét nghiệm

08-07-2021

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3140/UBND-KGVX về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về chấn chỉnh công tác xét nghiệm.

Triển khai thực hiện nội dung Kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

08-07-2021

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3141/UBND-KGVX về triển khai thực hiện nội dung Kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm soát, phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh

08-07-2021

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3142/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát, phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh.

Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

08-07-2021

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3143/UBND-KGVX tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng ý phương án đưa người lao động từ khu cách ly tập trung về địa phương nơi cư trú

06-07-2021

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3063/UBND-KGVX về đồng ý phương án đưa người lao động từ khu cách ly tập trung về địa phương nơi cư trú.

Nâng cao chất lượng tham mưu của các sở, ngành, địa phương

05-07-2021

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3039/UBND-TH nâng cao chất lượng tham mưu của các sở, ngành, địa phương