Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 7: Thành phố Thái Nguyên

14-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 7: Thành phố Thái Nguyên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 6: Thành phố Thái Nguyên

14-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XiV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 6: Thành phố Thái Nguyên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 5: Thành phố Thái Nguyên

14-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 5: Thành phố Thái Nguyên.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 4: Thành phố Thái Nguyên

14-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 4: Thành phố Thái Nguyên.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 3: Thành phố Thái Nguyên

14-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 3: Thành phố Thái Nguyên.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Thành phố Thái Nguyên

14-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Thành phố Thái Nguyên

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Thái Nguyên

13-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 3: Bà Vi Thị Thu

12-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 3: Bà Vi Thị Thu, Điều dưỡng khoa Nhi cấp cứu - Sơ sinh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 3: Ông Lý Đình Kiêm

12-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 3: Ông Lý Đình Kiêm, Phó Trưởng phòng Thực hiện quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 3: Bà Nguyễn Thanh Hải

12-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 3: Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 3: Ông Hoàng Anh Công

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 3: Ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 2: Bà Hà Thị Tuyết

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Bà Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 2: Ông Nguyễn Lâm Thành

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 2: Bà Đoàn Thị Hảo

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 2: Ông Phan Văn Giang

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 2: Bà Lê Thị Thanh Bình

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2: Bà Lê Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện C Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1: Bà Trần Thị Hạnh Quyên

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 1: Bà Trần Thị Hạnh Quyên, Bác sĩ Khoa Nhi Bệnh viện A Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1: Ông Lý Văn Huấn

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 1: Ông Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1: Ông Nguyễn Công Hoàng

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 1: Ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1: Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh

11-05-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 1: Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 40 of 42 kết quả.