Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 8: Thành phố Sông Công

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 8: Thành phố Sông Công

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri để phản ánh kịp thời đến các cơ quan nhà nước, đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Với vai trò người đại biểu Nhân dân và người đứng đầu cấp ủy địa phương, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, cùng với tập thể cấp ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đô thị. Thành lập 02 phường mới phường Tân Quang, phường Bá Xuyên; Phát huy nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 01 trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn thành phố. Huy động Nhân dân toàn thành phố chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Sông Công giàu đẹp, văn minh.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Bám sát nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND; luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

2. Với trách nhiệm của người đứng đầu, bản thân sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các phương án, kế hoạch để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

3. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nói không với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện cho bà con cử tri, xứng đáng với niềm tin, sự ủng hộ của Nhân dân.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Dành nhiều thời gian gặp gỡ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND.

2.Trên cương vị công tác hiện nay, thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách của tỉnh để báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

3. Tham mưu lãnh đạo Hội phối hợp với các ban ngành, doanh nghiệp hướng dẫn nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn và vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.


thainguyen.gov.vn