Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 21: Huyện Đại Từ

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 21: Huyện Đại Từ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin cam kết sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là nghiên cứu và nắm vững các chủ chương, kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội;
học tập nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc rèn luyện bản lĩnh để giúp cho bản thân mình có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Tham gia ý kiến đảm bảo trách nhiệm, có chất lượng và hiệu quả trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh: Cá nhân tích cực tham mưu, đề xuất ý kiến với Hội đồng nhân dân tỉnh, với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các chương trình, đề án, nghị quyết phù hợp và có tính khả thi góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trọng tâm là: Các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các cơ chế chính sách, giải pháp để hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, cơ chế đảm bảo tiêu thụ các sản phẩm của nông dân; các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa; chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt hoạt động giám sát: Chủ động thực hiện và đề xuất nội dung giám sát và kiến nghị những vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ chính sách tại cơ sở như: Chế độ chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng; vấn đề phát triển hệ thống y tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đào tạo nghề nông thôn… đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định. Ngoài ra chủ động bằng nhiều hình thức khác nhau để thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của
cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, kiên trì bảo vệ trước Hội đồng nhân dân những ý kiến đề xuất, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tích cực đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện việc chuyển đổi số một cách mạnh mẽ để đảm bảo xây dựng nền hành chính công theo đúng yêu cầu đặt ra là chính quyền kiến tạo và phục vụ, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong việc thực hiện hoạt động hành chính công giúp cử tri và nhân dân theo dõi giám sát các hoạt động của HĐND cũng như hệ thống các cơ quan của chính quyền địa phương các cấp.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm 2021- 2026, tôi sẽ cố gắng mang hết khả năng và trách nhiệm của mình cùng với các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt hơn một số công việc sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt hơn chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa phương.

Thứ hai, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi có trách nhiệm tham gia xây dựng cũng như lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó có nhiệm vụ cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện trước năm 2024 và đáp ứng cơ bản các tiêu chí của thị xã vào năm 2025.

Thứ ba, đề nghị các cơ quan chức năng phải đưa ra được những cơ chế, chính sách trên cơ sở có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân, để bà con nông dân thực sự có lợi nhuận từ chính các sản phẩm do họ tạo ra.

Thứ tư, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết tốt hơn và có hiệu quả những vấn đề mà nhiều cử tri của huyện đang hết sức quan tâm như: Môi trường trong các nhà máy cũng như các cơ sở chăn nuôi; công tác an toàn cho các hộ dân, nhất là mùa mưa bão sắp đến; chính sách đối với những người có công và công tác xóa đói, giảm nghèo theo hướng đa chiều và bền vững. vv..

Thứ năm, thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, tình cảm cũng như đề xuất, kiến nghị của các cử tri, trên cơ sở đó phản ảnh trung thực và đầy đủ các ý kiến của cử tri đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan chức năng. Đồng thời tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh và có ý kiến đóng góp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri nơi mình tham gia ứng cử.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với các bậc cử tri, hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách cho người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin cam kết sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, bản thân tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, xác định rõ chức trách nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Thứ hai, tích cực tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những nghị quyết sát với những vấn đề bức xúc của cử tri như: Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông, quy hoạch, vệ sinh môi trường…

Thứ ba, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu được Nhân dân tín nhiệm bầu trúng cử, bản thân tôi sẽ tiếp tục tích cực thực hiện tốt chức trách, vai trò của người đại biểu trước Nhân dân. Với khả năng, kinh nghiệm và lĩnh vực được đào tạo của bản thân, tôi sẽ quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tham gia cùng HĐND tỉnh để xây dựng chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương; tham gia triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Chú trọng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Nghiên cứu, tập hợp những chính sách còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị với tỉnh, Trung ương.

Thực hiện tiếp công dân, tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước và sau kỳ họp để tiếp thu tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời thông tin kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền đến với cử tri.

Thực hiện tốt vai trò giám sát của đại biểu HĐND, chú trọng việc giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND; giám sát các nội dung cử tri quan tâm trên các lĩnh vực, vấn đề còn có những hạn chế, tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Thực hiện theo dõi và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền với Nhân dân.


thainguyen.gov.vn