Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 20: Huyện Võ Nhai

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 20: Huyện Võ Nhai

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xác định chương trình hành động sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Với địa thế, thổ nhưỡng và lợi thế của quê hương là phát triển cây chè tôi sẽ tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và học hỏi những mô hình mới, những cách làm hay để phát triển kinh tế của gia đình bản thân, từ đó vận động và tập hợp Nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế.

Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; tiếp thu đầy đủ, trung thực những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc xem xét giải quyết những kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Trong công tác tổ chức cán bộ, bản thân tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Võ Nhai có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng quê hương Võ Nhai phát triển bền vững.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, cá nhân tôi sẽ tập trung vào một số nội dung sau:

Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, phê duyệt các chương trình, dự án, đề án sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, sớm trở thành một tỉnh mạnh về chính trị, giàu về kinh tế và đẹp về văn hóa.

Là đại biểu hoạt động chuyên trách, cá nhân tôi sẽ nỗ lực tham gia đóng góp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề nóng, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần mà chậm hoặc chưa được giải quyết.

Tích cực tham gia, đóng góp với các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện Võ Nhai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trong huyện, nhất là việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới trên địa bàn huyện.

Đôn đốc, giám sát để thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; chính sách đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên liên hệ, gặp gỡ, tôn trọng, học hỏi và lắng nghe Nhân dân nơi ứng cử và nơi cư trú để tìm hiểu, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến HĐND tỉnh. Đồng thời kiên trì bảo vệ trước HĐND tỉnh những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.


thainguyen.gov.vn