Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 14: Huyện Phú Bình

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 14: Huyện Phú Bình

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền.  

Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tôi sẽ tích cực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc triển khai công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh như: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư...Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với huyện Phú Bình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Phú Bình nói riêng, phấn đấu xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 Nếu được các bậc cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình, để cống hiến, để phục vụ, để phản ánh tâm tư nguyện vọng của các bậc cử tri đến với cơ quan cấp trên và phản ánh trung thực những yêu cầu và nguyện vọng để cử tri yên tâm tin tưởng vào sự lãnh của Đảng, Nhà nước.

   Tôi sẽ phản ánh tâm tư của hội viên Hội Chữ thập đỏ nói riêng, và các bậc cử tri về công tác an sinh xã hội để các gia đình có hoàn cảnh khăn, các gia đình chính sách được chăm sóc và được hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

   Với vai trò là người đại biểu HĐND và là cán bộ Hội Nông dân, tôi hy vọng sẽ mang các ứng dụng Khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp như: Hướng dẫn bà con thay đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng các mô hình trồng trọt và chăn nuôi; áp dụng sản xuất với quy mô lớn…

   Là Đại biểu nữ công giáo, tôi sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết công giáo, truyền tải tâm tư của phụ nữ đến với cơ quan cấp trên, để người phụ nữ sẽ luôn được trân trọng.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Là lãnh đạo UBND huyện, tôi được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử tại huyện nhà, xã nhà, với mong muốn được tiếp tục tái cử đại biểu HĐND tỉnh để đại diện cho cử tri của huyện Phú Bình nói chung và xã Kha Sơn nói riêng. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, là một cán bộ đảng viên bản thân tôi phải gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐND.

Thứ hai, Cùng HĐND tỉnh nghiên cứu, ban hành các quyết sách xây dựng và phát triển kinh tế xã hội phù hợp với các địa phương. Với vai trò công tác hiện nay tôi quan tâm chú trọng trong các lĩnh vực như: Thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng trường lớp học, quan tâm phát triển ngành nông nghiệp, quan tâm trùng tu các di tích Đình, Đền, Chùa trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị,công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, Công tác đào tạo nghề cho lao động đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chế độ chính sách cán bộ nhất là chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở, chính sách người có công, chính sách an sinh - xã hội trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn xã nói riêng...

Thứ ba, Tăng cường giám sát và chất vấn việc thực thi chính sách, pháp luật của các ban ngành đoàn thể xã hội. Là một ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến các hoạt động về bình đẳng  giới và sự tiến bộ của phụ nữ;  đặc biệt quan tâm vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Ngày nay, vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được đề cao và coi trọng. Tuy nhiên, đối với phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số còn nhiều thiệt thòi, làm hạn chế trong cơ hội vươn lên, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Bản thân tôi hiện nay là Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện nên đây là cơ hội tốt để tôi thể hiện sự đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm mở rộng cánh cửa bình đẳng giới. Bởi qua thực tế, tôi thấy rằng nếu tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện thì họ sẽ đóng góp tích cực và xứng đáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, tôi quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ nói chung và cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số nói riêng...

Chỉ đạo các cơ quan chức năng có những giải pháp phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, nạn bạo hành trong gia đình, xâm hại tình dục trẻ em..., bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em; quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm...

Thứ tư, Với vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân huyện nhà, xã nhà; tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia các cuộc tiếp xúc, lắng nghe và tiếp thu ý kiến nguyện vọng của cử tri; đề xuất với HĐND giải pháp giải quyết các vấn đề của cử tri thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời phản ánh trung thực nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tôi rất hy vọng và mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các bậc cử tri, bầu tôi làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân huyện nhà, xã nhà.


thainguyen.gov.vn