Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 13: Thị xã Phổ Yên

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 13: Thị xã Phổ Yên

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giáp sát của Nhân dân; lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh của Nhân dân tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết  và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

 Thứ hai, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và Nhân dân. Không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ hiểu biết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Thứ ba, với cương vị được tổ chức và Nhân dân giao cho, tôi sẽ luôn quan tâm giải quyết nhanh những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm theo thẩm quyền như: Vấn đề quản lý sử dụng đất đai; quản lý quy hoạch. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Tỉnh, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, hoạt động và đóng góp có hiệu quả chức năng của HĐND là quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong vai trò là cầu nối phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời đến các ngành chức năng, các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng có liên quan quan tâm hơn nữa đến các vấn đề bức xúc của ngành giáo dục và đào tạo như: Giải quyết tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh đến trường; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của tỉnh nhà, đẩy mạnh phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình-nhà trường-xã hội để giáo dục toàn diện học sinh và xây dựng một môi trường giáo dục ngày càng lành mạnh.

4. Bản thân tôi sẽ luôn tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng với các nữ đại biểu đề xuất với HĐND những cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu qua hoạt động của ngành lao động - Thương binh và xã hội. Tham mưu cho lãnh đạo phòng Lao động TB&XH và UBND thị xã Phổ Yên thực hiện tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bằng tất cả khả năng và tâm huyết của mình.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi phấn đấu mang hết trách nhiệm của mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

1. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

2. Tham mưu cho Hội đồng Nhân dân và Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, tái giám sát các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, về lĩnh vực môi trường, về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Nghiên cứu, tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, sát với tình hình thực tế, ưu tiên cho vùng còn nhiều khó khăn, vùng sâu vùng xa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

4. Thực hiện chất vấn lãnh đạo và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh các vấn đề cử tri quan tâm.

5. Kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện nhũng nhiễu gây phiền hà cho Nhân dân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, với chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó, mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri, phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với cấp có thẩm quyền, giúp cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, quyết định đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Thứ hai, tôi sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân được pháp luật quy định: Tích cực nghiên cứu, tham gia biểu quyết, quyết định những vấn đề quan trọng nhằm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát... Đồng thời, kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực tiễn, khả thi để HĐND, UBND tỉnh giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm... Nếu là đại biểu HĐND tỉnh và được cử tri của các xã, phường của thị xã Phổ Yên tín nhiệm bầu, với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ để thị xã Phổ Yên tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025….

Thứ ba, Là ứng cử viên nữ và hiện nay đang công tác tại Hội LHPN tỉnh, vì vậy tôi dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề có liên quan đến gia đình, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, nhất là về: bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; vấn đề lao động, việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội. Với trách nhiệm của mình, cùng các đại biểu khác, chúng tôi sẽ luôn hướng tới việc lồng ghép Giới vào quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giúp cho việc thực thi chính sách đem lại lợi ích thiết thực cho cả phụ nữ và nam giới.


thainguyen.gov.vn