Truy cập nội dung luôn

Quý Tổ chức/Công dân thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới cơ quan trên Cổng thông tin điện tử đề nghị tổ chức/công dân gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau:

Những thông tin sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Họ và tên (*)
Ngày sinh(*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
File đính kèm
Nội dung

Captcha không chính xác

Tìm kiếm

Câu hỏi mới nhất

Chế độ bảo hiểm Y tế (09/09/2021)

Trả lời : Xi hỏi: Khi phẫu thuật thì có được thanh toán các chi phí theo phat sinh thực tế hay không?

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp? (25/03/2020)

Trả lời : Tôi đi làm được 5 tháng thì nghỉ việc, đóng BHXH được 4 tháng. Vậy xin hỏi, tôi có được hưởng trợ...

Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, có phải gia hạn? (19/03/2020)

Trả lời : Gia đình tôi sử dụng 9.450 m2 đất nông nghiệp tai xã Tân kim, huyện Phú Bình, đã hết hạn sử dụng...

Những quy định về hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi (19/03/2020)

Trả lời : Công ty có nhu cầu ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động cao tuổi (trên 60 đối với nam)...

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề? (21/02/2020)

Trả lời : Tôi là nhà giáo công tác ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Từ tháng 11/2019, bà Mão nghỉ...

Tìm kiếm

Câu hỏi được quan tâm

Chế độ bảo hiểm Y tế (09/09/2021)

Trả lời : Xi hỏi: Khi phẫu thuật thì có được thanh toán các chi phí theo phat sinh thực tế hay không?

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề? (21/02/2020)

Trả lời : Tôi là nhà giáo công tác ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Từ tháng 11/2019, bà Mão nghỉ...

Những quy định về hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi (19/03/2020)

Trả lời : Công ty có nhu cầu ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động cao tuổi (trên 60 đối với nam)...

Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, có phải gia hạn? (19/03/2020)

Trả lời : Gia đình tôi sử dụng 9.450 m2 đất nông nghiệp tai xã Tân kim, huyện Phú Bình, đã hết hạn sử dụng...

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp? (25/03/2020)

Trả lời : Tôi đi làm được 5 tháng thì nghỉ việc, đóng BHXH được 4 tháng. Vậy xin hỏi, tôi có được hưởng trợ...