Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung và tham gia góp ý.

Trân trọng cảm ơn.

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 06-11-2021 Ngày hết hạn 06-12-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Ngày xuất bản 03-11-2021 Ngày hết hạn 03-12-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Kế hoạch triển khai các biện pháp để kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 25-10-2021 Ngày hết hạn 25-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 18-11-2021 Ngày hết hạn 19-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 05-11-2021 Ngày hết hạn 16-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 15-10-2021 Ngày hết hạn 15-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện CTQG hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 15-10-2021 Ngày hết hạn 15-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 15-10-2021 Ngày hết hạn 15-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 15-10-2021 Ngày hết hạn 15-11-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, CCVC-NLĐ do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 19-10-2021 Ngày hết hạn 15-11-2021

Tải về Xem các góp ý